In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

W związku z dużym gospodarczym znaczeniem ryb dawno dostrzeżono potrzebę racjonalnego gospodarowania ich zasobami, zwłaszcza poprzez ochronę gatunków intensywnie eksploatowanych i środowiska wodnego. Już od średniowiecza prowadzono swoistą politykę ochrony środowiska, polegającą na ograniczeniu spływu zanieczyszczeń miejskich i hodowli zwierząt do wód otwartych. Wbrew powszechnemu mniemaniu świadome działania na rzecz ochrony środowiska wodnego są tak stare, jak nasza cywilizacja. Odbywało się to oczywiście w ograniczonym zakresie ze względu na dość skromne możliwości przekazywania publicznej informacji, jednak potrzebę tego typu działań dostrzegano już przed wiekami. W dzisiejszych czasach, w dobie błyskawicznego przepływu informacji, możliwości rozwijania świadomości na temat zagrożeń, kształtowania właściwych postaw i zachowań w odniesieniu do środowiska są o wiele prostsze. Pojawiły się jednak nowe wyzwania, jak choćby walka ze stereotypem, że zasoby ryb są niewyczerpywalne. Jako Fundacja stawiamy sobie za cel wdrażanie projektów edukacyjnych, skierowanych głównie do dzieci i młodzieży w celu uwrażliwienia kolejnych pokoleń na sprawy związane z ochroną środowiska wodnego. Mamy nadzieję, że tego typu działania zaprocentują w przyszłości i pozwolą następnym generacjom cieszyć się pięknem natury i zgłębić wiedzę na temat  populacji dziko żyjących stworzeń wodnych, zanim odejdą w zapomnienie.  

Designed by GRYFKOMP