In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Bałtyk jest stosunkowo małym morzem (ok. 385 tyś. km2), ale, ze względu na swoje zróżnicowanie środowiskowe, śmiało można je uznać za wyjątkowe. Warunki, które stanowią o jego charakterze, to w głównej mierze:

 •  niskie zasolenie wody (średnio ok. 7 g soli/1 kg wody, podczas gdy typowe zasolenie wody morskiej wynosi 35 g soli/1 kg wody),
 •  niemal zamknięty charakter akwenu połączonego z Morzem Północnym poprzez wąskie i płytkie Cieśniny Duńskie,
 •  bardzo powolna (trwająca ok. 30-40 lat) wymiana wód bałtyckich,
 •  stosunkowo krótki czas istnienia (ok. 12 tysięcy lat),
 •  niewielka głębokość (średnio ok. 52 m),
 •  mała różnorodność gatunkowa.

Obszar zlewni Bałtyku jest jednym z najgęściej zaludnionych, a rybołówstwo i transport morski na jego wodach są jednymi z najmocniej rozwiniętych na świecie. W wyniku intensywnej aktywności ludzi morskie gatunki fauny i flory są narażone na liczne niebezpieczeństwa. Do zagrożeń mających negatywny wpływ na stan bałtyckiej bioróżnorodności zalicza się:

 •  przyspieszoną eutrofizację wód i w efekcie tworzenie się przy dnie stref beztlenowych,
 •  zrzuty ścieków i nawozów oraz zanieczyszczenia spływające rzekami, jak również przemilczany problem zatopionych po II wojnie światowej bojowych środków chemicznych,
 •  nadmierną presję połowową człowieka,
 • wycieki ropy i substancji szkodliwych ze statków,
 •  fizyczne niszczenie siedlisk,
 •  inwazję gatunków obcych.

Wymienione wyżej kwestie stanowią palące problemy i jednocześnie sferę zainteresowań Fundacji Aquarius. Dokładamy wszelkich starań, by skutecznie przeciwdziałać czynnikom, które mają destrukcyjny wpływ na środowisko i ekosystemy wodne.

Designed by GRYFKOMP