In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Ważnymi czynnikami warunkującymi rozwój rybołówstwa zarówno w przeszłości, jak i obecnie są właściwości biologiczne ryb, rozród oraz związane z nim wędrówki, a także warunki siedliskowe wód powierzchniowych. Wszystkie te czynniki uwarunkowane są dynamiką zmian zachodzących w hydrosferze, a to z kolei ma ścisły związek m.in z zachodzącymi zmianami klimatycznymi. Procesy te zachodziły w przeszłości i zachodzą obecnie, z tym, że człowiek i jego presja na środowisko stały się ważnymi czynnikami i katalizatorem przyspieszającymi tempo tych zmian. W związku z wieloma problemami wynikającymi z eksploatacji  zasobów Morza Bałtyckiego i niskiej świadomości społecznej na ten temat zamierzamy, realizując nasze projekty, przyczynić się do poprawy obecnej sytuacji. Celem Fundacji w tym zakresie jest m.in. wspieranie i promowanie zrównoważonego rozwoju i gospodarowania zasobami ryb. Działamy na rzecz przejrzystości systemu kontroli i właściwego zarządzania naturalnymi bogactwami Bałtyku, które są dobrem wszystkich obywateli.

Designed by GRYFKOMP