In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Skąd się wzięła zasada „złów i wypuść”

Okresy i wymiary ochronne dla poszczególnych gatunków ryb obowiązują w naszym kraju od dziesięcioleci. Wypuszczenie złowionych ryb jest wówczas obligatoryjne i ma zapewnić ochronę w czasie tarła i możliwość osiągnięcia dojrzałości osobnikom młodocianym. Zasady te nie regulują jednak w sposób dostateczny problemu kurczących się zasobów ryb. W tej sytuacji wędkarze, wyposażeni w odpowiedni sprzęt i wiedzę, mogą dobrowolnie wypuszczać złowione wymiarowe ryby, przyczyniając się do ochrony środowiska oraz poprawy rybostanu, czyli stosować zasadę „Catch and Release” („złów i wypuść”). Pierwotna idea „Fishing For Fun”, czyli połowu, który miał polegać na wypuszczeniu wszystkich złowionych ryb i czerpaniu radości z samego faktu wędkowania ewoluowała do zasady „złów i wypuść” jako metody wędkarskiej, skutecznie chroniącej zasoby rybne, a tym samym środowisko. Stosowana prawidłowo może pozytywnie wpłynąć na gospodarowanie wodami, optymalizację eksploatacji zasobów naturalnych przez wędkarzy i zmniejszenie w ten sposób śmiertelności połowowej ryb. Stosowanie zasady „złów i wypuść” powinno w dużym stopniu zależeć od świadomej decyzji wędkarza, uzależnionej z jednej strony od potrzeb środowiska (ochrona populacji tarłowej), z drugiej zaś od indywidualnej oceny łowcy w kwestii kondycji złowionej ryby i możliwości bezpiecznego wypuszczenia jej z powrotem do wody.

Cel

Celem stosowania zasady „złów i wypuść” jest optymalne gospodarowanie zasobami rybnymi. W wielu polskich akwenach doszło do zachwiania równowagi biologicznej i spadku występowania ryb szlachetnych oraz innych, szczególnie drapieżnych, ze szczytu układu troficznego ekosystemów wodnych. Populacje nie odbudowują się w zadowalającym tempie ze względu na dużą konkurencję pokarmową ze strony gatunków nieszlachetnych, nadmierną presję wędkarską czy stan ekologiczny ekosystemów wodnych (brak drożności czy zanieczyszczenie wód). Jeżeli wędkarstwo, jako hobby blisko 2 milionów Polaków, ma przetrwać i w dalszym ciągu zapewniać przyjemność, należy podjąć kroki, które pozwolą nie uszczuplać nadmiernie rybostanu, zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju Jednym z takich kroków może być wprowadzanie zasady „złów i wypuść” oparte na wiedzy o potrzebach populacji poszczególnych łowisk oraz prawidłowych technikach połowu i wypuszczania ryb. Ma to szczególne znaczenie w polskich warunkach, gdzie jest duża presja wędkarzy, bardzo wysoki poziom kłusownictwa, mała efektywność służb zajmujących się kontrolą i zły stan środowiska wodnego. Świadomość ograniczoności zasobów łowisk, ale też możliwości samokontroli eksploatacji tych zasobów na bezpiecznym poziomie jest podstawą odpowiedzialnego zarządzania żywymi zasobami naszych wód i taką świadomość chcemy zaszczepić u polskich wędkarzy.

Za i przeciw

Zasada „złów i wypuść” ma swoich zwolenników i przeciwników. U jednych i drugich może ona wzbudzać wątpliwości natury etycznej. Warto więc podkreślić, że wszelkie zalety zasady „złów i wypuść” wynikają z prawidłowego jej stosowania. Stres, na który narażone są wypuszczane ryby i związana z nim śmiertelność, powinny być minimalizowane już na etapie doboru sprzętu i techniki wędkowania. Odpowiedni sprzęt pozwoli na szybkie wyholowanie ryby, a haczyki bezzadziorowe zredukują czas uwalniania. Istotne jest tempo wypuszczania ryby i maksymalne skrócenie jej kontaktu z powietrzem oraz unikanie zadawania obrażeń skóry. Świadomość wędkarza odnośnie stanu ryby (głębokość, na jakiej została złowiona, ewentualne krwawienia) jest nie do przecenienia – nie zawsze należy złowione zwierzę wypuszczać, nawet jeśli taka była nasza pierwotna intencja. Bezsprzecznie należy prowadzić dalsze badania nad opracowaniem odpowiednich technik „złów i wypuść” dla poszczególnych gatunków. Pamiętajmy, że prawidłowe stosowanie zasady „złów i wypuść” zaczyna się w momencie połowu, który powinien odbywać się z poszanowaniem środowiska naturalnego i szacunkiem dla ryb.

Podstawowe założenia przy stosowaniu zasady „złów i wypuść”:

  • świadomość potrzeb środowiska, szczególnie konieczności zapewnienia odpowiedniej liczebności stad tarłowych poszczególnych gatunków ryb jako gwarancji rybności łowiska,
  • właściwa ocena własnych potrzeb odnośnie złowionych ryb,
  • prawidłowy dobór sprzętu i techniki w zależności od poławianych gatunków,
  • zachowanie należytej staranności podczas holowania ryby w celu zachowania jej w jak najlepszej kondycji po wyjęciu z wody,
  • prawidłowa ocena stanu fizycznego złowionej ryby.
Designed by GRYFKOMP