In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

2013-10-21

Miło nam poinformować, że Fundacja Aquarius weszła w październiku 2013 roku w skład koalicji OCEAN2012. Co to za koalicja i czemu służy? Oto kilka informacji. OCEAN2012 skupia organizacje, których celem są zmiany w europejskiej Wspólnej Polityce Rybołówstwa, zdefiniowane w następujący sposób:

  • promowanie znaczenia zrównoważonego rozwoju rybołówstwa jako celu nadrzędnego, bez którego niemożliwa do osiągnięcia jest stabilność gospodarcza i społeczna;
  • zapewnienie podejmowania decyzji na najwłaściwszym poziomie, w przejrzysty sposób, gwarantujący skuteczne uczestnictwo interesariuszy w procesie decyzyjnym;
  • zapewnienie zrównoważonych mocy połowowych w UE oraz na poziomie regionalnym;
  • uzależnienie prawa dostępu do zasobów rybnych od kryteriów ekologicznych i społecznych;
  • zapewnienie wykorzystania środków publicznych dla dobra publicznego i łagodzenia społecznych skutków wprowadzania zrównoważonego rybołówstwa.

Punkty ciężkości to nadmierne połowy i nieodpowiednie praktyki połowowe, a w szerszej perspektywie osiągnięcie przez stada ryb trwałego bezpiecznego biologicznie poziomu. Sposób prowadzenia połowów w większości państw europejskich był przez lata oparty na fałszywym przeświadczeniu, że zasoby ryb są niewyczerpywalne oraz na realizacji krótkoterminowych celów gospodarczych. W efekcie nieodpowiedzialne zarządzanie zasobami doprowadziło do głębokiego kryzysu łowisk.

Dotychczasowa Wspólna Polityka Rybołówstwa nie osiągnęła swojego głównego celu, czyli zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morskich ze względu na wciąż nadmierny nakład połowowy i zbyt wysokie kwoty połowowe. Reforma Wspólnej Polityki Rybołówstwa daje możliwość przywrócenia równowagi ekonomicznej, społecznej i biologicznej rybołówstwa.

23 października odbędzie się głosowanie w Parlamencie Europejskim, podczas którego zapadną decyzje o sposobie przeznaczenia subsydiów z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Pod głosowanie ma zostać poddany pomysł przywrócenia dotacji na budowę nowych jednostek połowowych. Ewentualne wsparcie dla rozbudowy floty wydaje się nieuzasadnione wobec tak poważnych problemów, jak przełowienie. Członkowie koalicji zachęcają do zakomunikowania europosłom przed głosowaniem, jak rozsądniej można wydawać pieniądze. Na stronie http://votefish.org/można zagłosować:

ZA zwiększeniem wsparcia finansowego przeznaczonego na gromadzenie danych naukowych, kontrolę rybołówstwa, egzekwowanie przepisów,

PRZECIW  subsydiowaniu rozbudowy floty połowowej.

Designed by GRYFKOMP