In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

 

2013-09-25

Morze Bałtyckie jest unikalnym zbiornikiem pod względem biologicznym i ekologicznym. Jego zlewnia jest jedną z najgęściej zaludnionych na świecie, a w samych tylko przybrzeżnych regionach akwenu mieszka 15 milionów ludzi, nie licząc turystów. Uwzględniając całą bałtycką zlewnię, czyli obszar, przez który płyną rzeki zasilające swoimi wodami Bałtyk, okazuje się, że mieszka tam 85 milionów ludzi.  Połączenie tego faktu z unikatowymi cechami Morza Bałtyckiego sprawia, że jest ono niezwykle wrażliwe na ludzką działalność. Bałtyckie wody są miejscem, gdzie rybołówstwo i transport morski są jednymi z najbardziej rozwiniętych na świecie. Wobec ogromnej presji człowieka na ekosystem Bałtyku, w latach 70-tych XX w. pojawiła się koncepcja współpracy wszystkich państw nadbałtyckich w celu jego ochrony. W ten sposób działania na rzecz Bałtyku stały się neutralnym i wyjątkowym polem współpracy zachodniej i wschodniej części Europy.

Komisja Helsińska, czyli HELCOM, jest organem wykonawczym, odpowiedzialnym za „Konwencję o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego”, znaną jako Konwencja Helsińska. Konwencja podpisana została w 1974r. przez wszystkie kraje Morza Bałtyckiego, a w 1992r. przez nowo powstałe kraje nadbałtyckie i Unię Europejską. Dotyczy ona nie tylko Bałtyku, ale także całego obszaru zlewni, zajmującego ponad 1,7 miliona kilometrów kwadratowych. W ramach regionalnej strategii, mającej na celu poprawę stanu środowiska Morza Bałtyckiego, powstał Bałtycki Plan Działania (BPD), przyjęty przez przedstawicieli rządów: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Danii, Niemiec, Rosji, Szwecji i Finlandii. Plan przyjęto 15 listopada 2007r. w Krakowie. Program ten był opracowywany niemal dwa lata przez kraje będące członkami Komisji Helsińskiej  i stanowi pierwszy na świecie program działań na rzecz ochrony morza.

Niestety, wiele z założeń BPD, przyjętych przez poszczególne kraje, nie zostało zrealizowanych. Eutrofizacja czy nieodpowiednie zarządzanie zasobami to wciąż poważne problemy.  W związku z tym europejskie organizacje pozarządowe postanowiły przygotować akcję, która zwróciłaby uwagę społeczeństw państw bałtyckich na złą kondycję akwenu. Tak zrodził się pomysł zorganizowania Race for the Baltic - rajdu rowerowego wzdłuż wybrzeży Bałtyku w celu zebrania podpisów pod petycją, która przekazana zostanie ministrom środowiska każdego z krajów. W sierpniu 2013, podczas finału regat The Tall Ships Races w Szczecinie,  akcję zbierania podpisów zorganizowała Fundacja Aquarius.

3 października w Kopenhadze odbędzie się konferencja ministrów środowiska z krajów, które są stronami Konwencji Helsińskiej. Właśnie wtedy ministrom przekazane zostaną podpisy zebrane pod petycją. Miejmy nadzieję, że nadchodzi pora na realizację Bałtyckiego Planu Działania. 

 

Designed by GRYFKOMP